Regionaal samenwerkingsverband

ReumaNet Noord is een regionaal samenwerkingsverband tussen eerstelijns fysiotherapeuten in het verzorgingsgebied van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA), het Martini Ziekenhuis Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) – Centrum voor Revalidatie, de Ommelander Ziekenhuis Groep en het Refaja Ziekenhuis.

KNGF

De fysiotherapeut, die is aangesloten bij het ReumaNet Noord, werkt volgens de richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Doel van de samenwerking

Deze vorm van samenwerking heeft als doel uniformiteit te creëren binnen de fysiotherapeutische behandeling bij mensen met reumatische aandoeningen. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat hulpvragers en hulpverleners, zoals reumatologen, huisartsen, gemeenten, patiënten en health professionals, zoals fysiotherapeuten, nauw met elkaar in contact staan.

Behandelprotocol

Het ReumaNet Noord heeft voor diverse reumatische aandoeningen een behandelprotocol opgesteld. Hierbij gaat het om de axiale spondylartritis (axSpA; voorheen ziekte van Bechterew), artrose van de heup en/of knie, fibromyalgie en reumatoïde artritis (RA). Het betreffende protocol wordt toegespitst op de persoonlijke situatie van de patiënt.
Op basis van deze protocollen stelt de fysiotherapeut, samen met de patiënt, behandeldoelen op. Veel reumatische aandoeningen kenmerken zich door een grillig beloop, wat het geprotocolleerd vastleggen van het aantal behandelsessies en behandelduur bemoeilijkt. Het behandelplan kan daarom gedurende het behandeltraject op het beloop van de klachten worden aangepast.