naam praktijk Medisch Centrum Zuid
adres Sportlaan 2.1
9728 PH Groningen
telefoon (050) 527 16 13
email klantenservice@mcz.nl
site mcz.nl
contactperso(o)n(en) Conny Snippert